Актуално

От 16.08 до 31.08.2015 г. няма да има практики.
Йога практиките се възстановяват на 01.09.2015 г.